måndag, maj 02, 2016

Vem finansierar salafismen i Sverige ? DU !Den liberala skribenten Rebecca Weidmo Uvell glimrar ibland till.
I förra veckan bidrog hon med ett praktexempel på sådan undersökande journalistisk som gammelpressen inte orkar/vill prestera.

Hon kartlade hur miljontals skattekronor rinner in i de mest suspekta islamistiska organisationer. Organisationer som ibland inte ens har en hemsida eller något slags offentlig presentation, men som uppenbarligen har bankgiro för att kassera in de generösa statliga bidragen. 

 


Läs och förskräcks !
 
Bl a finner Uvell hur små grupper oftast islamistiska församlingar får
omkring 10 miljoner till religiös verksamhet, "studieförbundet" Ibn Rushd ca 20 miljoner, Unga Muslimer några miljoner etc etc
Därutöver rinner det uppenbarligen åtskilliga miljoner årligen till suspekta projekt där t ex salafister förväntas motarbeta våldsbenägen salafism. Av lättförståeliga skäl sker inga utvärderingar av vart pengarna tar vägen...
 
Den riktiga undervegetationen är ett antal verksamheter vars syfte  främst tycks vara att försörja unga islamister i karriären: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Byrån för Lika Rättigheter, Muslimska Mänskliga Rättighetskommittèn, Charta 88 m fl
De har bl a finansierat Mehmet Kaplans och Omar Mustafas väg mot stjärnorna...
 
Ännu så länge har Uvell bara skrapat på ytan. Låt oss hoppas hon går vidare.  Från kontinenten vet vi hur Muslimska Brödraskapet byggt upp ett kapitalstarkt nätverk av fastighets- och investeringsbolag. Med tanke på hur fria händer de haft i Sverige finns det säkert mycket att avslöja här.
***
Några tips värda granskning:
 
Mona Sahlins minimyndighet för avdankade jihadister. Kontaktytor och finansierade verksamheter.
 
 
Muslimska Brödraskapets fastighetsimperium (bl a minst 1.000 moskéer) i Tyskland och Benelux. Finns det tentakler till Skandinavien ?
 
 
 
 

"Muslimska Brödraskapets radikala undervegetation i Sverige..."


 
Författaren Johan Lundberg pekar i Göteborgs-Posten på ännu en kontaktyta mellan miljöpartiet och de salafist/jihadistiska kretsarna:
Alice Bah-Kunkes generösa bidrag till islamisterna i Sverige...

Glöm inte det nätverk som slingrar sig från Muslimska Brödraskapets europeiska ledning via de muslimska "mainstream-organisationerna" i Sverige till skumma källarmoskéer där man förbereder shariagängens smågangsters på att göra jihad mot västerlandet.

Låt mig upprepa: Varhelst du finner en salafistmoskée finner du snart en kalifatcell.  

"Under Alice Bah-Kuhnkes (MP) tid som generalsekreterare för Ungdomsstyrelsen, från september 2013 till valet 2014, erhöll Hussein Hamad från Borlänge bidrag för islamofobi-projektet Under ytan: 576 000 kronor. Vid samma tillfälle beviljades ”Göteborg mot islamofobi” 591 000. Göteborgs rättvisecenter, som drev projektet, poängterade i sin presentation av projektansvarige Amanj Aziz dennes ”normkritiska” arbete.

Aziz och Hamad verkar i den mest konservativa sunnimuslimska miljön: den salafistiska. I kretsen runt Göteborgspredikanten Anas Khalifa tillhör de den radikala undervegetationen i ett nätverk av organisationer som ringlar sig ner via Sveriges Muslimska Råd, Sveriges Unga Muslimer och studieförbundet Ibn Rushd från Islamiska Förbundet i Sverige. Det senare är i sin tur del av Federation of Islamic Organizations in Europe, som brukar beskrivas som Muslimska Brödraskapets europeiska gren. Företrädare för dessa organisationer säger sig tala i svenska muslimers namn. Sanningen är att de representerar salafism och närliggande islamtolkningar. 
 
Bas för terroristrekrytering
Med ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen hade Aziz redan 2009 bjudit in Bilal Philips, känd för att ha förespråkat dödsstraff på homosexuella. Aziz ledde därefter den svenska etableringen av brittiska iERA, en salafistisk missionsrörelse. Också iERA har samarbetat med Philips, vars värderingar genomsyrar iERA:s ledarskikt. Det speciella med iERA är annars dess roll som tillhåll för IS-sympatisörer och som bas för terroristrekrytering.

Abdelfatah AbuMaidah – så kallade sig en entusiastisk aktör i iERA:s verksamhet i Borlänge. På en Facebookbild kan han ses dela ut iERA:s broschyrer i Borlänge. På en annan bild poserar han med Hussein Hamad. Den senare har ett pekfinger riktat rakt upp. Båda skrattar. Något år senare fotograferas Abdelfatah AbuMaidah bredvid den efterlyste IS-terroristen och före detta rapparen Denis Cuspert. Fotot tycks taget i Syrien. Båda pekar upp mot den himmel där Cuspert befann sig några månader senare.

Att Abdelfatah AbuMaidah hamnade hos IS var inte förvånande. Under flera år hyllade han al-Qaida och IS på Facebook. Det hindrade honom inte från att ingå i den rätt snäva kretsen runt Hamad och Aziz. Och Abdelfatah AbuMaidah är i detta avseende inte unik. Exemplen är många på svenska IS-krigare sprungna ur miljön runt de organisationer som fick bidrag av Bah-Kuhnke 2013.
Ett inslag i den kamp mot islamofobi som Hamad och Aziz fick statliga bidrag för, är kritik av de terrorlagar som försvårar tillvaron för Syrien-resenärer som Abdelfatah AbuMaidah. Kampen för mildare terrorlagstiftning har även engagerat miljöpartistiska statsråd. Mehmet Kaplan ledde 2008 ett seminarium i ämnet för Charta 2008. Vid seminariet deltog den terrordömde Ali Berzengi samt Yassin Ali, senare grundare av en terroristgrupp i Somalia. Såväl Kaplan som Aziz har ingått i Charta 2008:s styrelse; MP:s språkrör Gustav Fridolin har anlitats som moderator.

Delas av MP, V och F!
Hur ska man förklara MP-ministrarnas engagemang för konservativa islamister? Vid sidan av partiets tradition av Israel-hat, finns ett svar i den identitetspolitik och normkritik som MP tillsammans med F! och V politiskt förvaltar.
Just normkritik kan tyckas svår att kombinera med salafismens rigorösa regelverk. En svensk predikant som ofta framträtt med Aziz och Hamad är Abu Muadh. I dennes videopredikningar ges aldrig utrymme åt individuella avvikelser. Att följa en norm, härrörande från profeten Mohammed, är A och O. Därför bör ”parmiddagar” organiseras så att kvinnorna sitter för sig, männen för sig. Rättrogna män bör handla mat vid stängningsdags för att slippa känna åtrå till obeslöjade kvinnor. Uppenbarligen anses motsvarande åtrå aldrig drabba kvinnor inför män.

För att förstå hur man inom ramen för akademiskt förankrad ”normkritik” kan försvara dylika regelverk, måste kodordet ”maktanalys” beaktas. Maktanalysen utgår från västvärldens och de västliga föreställningarnas historia av förtryck. Det innebär att det uppfattas som ett obehagligt maktuttryck, när kritik formuleras mot någonting som avviker från västliga normer och värderingar. Den muslimska kvinna som revolterar mot salafistiska regelverk kan således klandras dubbelt: dels från konservativt håll, för att hon avviker från en ålderdomlig norm, dels från radikalt (normkritiskt) håll, för att hon ”befäster” en västerländsk norm."

 

torsdag, april 28, 2016

Kalifatet och Al Qaeda tävlar i terrorism


Al Qaeda får inte så mycket publicitet för tillfället,
men är på intet sätt utslaget. Snarare ökar hela
tiden risken för att de två ledande islamistiska
terrororganisationerna Kalifatet och Al Qaeda
försöker tävla om makt och inflytande genom
ännu mera spektakulära terrordåd...
Den ofta välunderrättade holländska
underrättelsetjänsten AIVD varnar för
nya "Mumbaidåd" i Europa som led i
den kampen om anhängare, skriver
IPT News: 

** 

måndag, april 25, 2016

Växande antal "europeiska " rekryter i Kalifatet - en tredjedel har återvänt


Majority of EU Jihadists Recruited in Four Countries: Belgium, UK, France and Germany

Some 2,838 foreign fighters in Iraq and Syria came from Belgium, Britain, France and Germany.

 
  
THE HAGUE – Around 4,000 Europeans have travelled to Syria and Iraq to join extremist groups as foreign fighters, most from just four EU countries, a new study released Friday said.

Of the estimated 3,922 to 4,294 foreign fighters from EU member states, some 2,838 came from Belgium, Britain, France and Germany, said the International Centre for Counter-Terrorism in The Hague.
Using data supplied by 26 EU countries, the independent think-tank found that while around 30 percent have since returned home, about 14 percent were killed on the battlefield.
The centre also found that there was “no clear-cut profile” of a foreign fighter. Some 17 percent of the group were women, and up to 23 percent were converts to Islam.

More than 90 percent come from large metropolitan areas, some from the same neighbourhoods suggesting the “radicalisation process” is short and “often involves circles of friends radicalising as a group and deciding to leave jointly for Syria and Iraq.”

The report — complied before the March 22 attacks in Brussels — reiterated that Belgium has the highest number of foreign fighters per capita in the European Union.
Between September 2014 and September 2015 there were reportedly some 30,000 foreign fighters in Iraq and Syria from around 104 countries.

“Experts and government officials have increasingly warned of the potential security threat this phenomenon might also pose to Europe and beyond,” the report said.
It found that while European countries have tightened national security and border controls, only nine have made it a criminal offence to become a foreign fighter.
 
Few countries also have any kind of reintegration programme for those returning from the conflict areas.
And the changing pattern of foreign fighters, including the radicalisation of women as well as the very young, as well as those with possible mental health issues “are not (yet) reflected in more targeted policies.”

The centre recommended that the EU should set up an internal reporting system, saying there was “a clear need for an effective (and centralised) monitoring and evaluation framework” to analyse the impact of existing policies.
 

fredag, april 22, 2016

Belgien - där jihadismen blomstrar

 
Just nu har världens uppmärksamhet av
förklarliga skäl koncentrerats på Belgien.
Men, ärligt talat, vad skiljer islamiseringen av
Molenbeek från islamiseringen av Rosengård, 
Bergsjön eller Neukölln ?
 
Antisemitism och islamism blomstrar över
hela Västeuropa.
Varhelst du finner en salafistmoské finner
du snart en Kalifatcell...
Intressant nog tycks de stater i Central-
och Östeuropa som för 25 år sedan kastade
av sig kommunismens ok mera motstånds-
kraftiga mot islamismens pest.
 
 

How Radicalization Was Allowed to Fester in Belgium

by Abigail R. Esman
Special to IPT News
April 19, 2016
 
These are the numbers, the hard facts:  Twenty months. Three terrorist attacks. One hundred seventy dead. And almost all the killers grew up in or at one time lived in Belgium.
Squeezed into a corner bounded by France, Germany and the Netherlands, tiny Belgium has produced more jihadists than any other Western country (relative to its population) since 9/11. The most recent attacks, at the Brussels Maalbeek metro station and Zaventem Airport on March 22, killed at least 32 people and wounded dozens more. On Nov. 13, gunmen from the Brussels district of Molenbeek killed 130 men and women in Paris at a soccer stadium, a restaurant, and concert hall.  And in May 2014, Mehdi Nemmouche, a returnee from Syria, shot and killed four people at the entrance to Brussels' Jewish Museum. Since then, the media has been filled with reports on Belgium as a "new hotbed of terrorism," while politicians have looked at one another blankly, asking "why?"

But the other hard fact is that there is nothing especially new about any of this. Belgium has been a center for Islamic terrorism for more than 20 years, most notably in the aftermath of a series of 1995 and 1998 bombings in France. Those attacks, which targeted, among others, the Paris Metro and the Arc de Triomphe, were committed by the Armed Islamic Group, or GIA, an Algerian militant group affiliated with al-Qaida, many of whose members lived in Belgium.

Indeed, most of the earlier Islamist terror attacks in Belgium and France were committed by Algerian GIA members, including Farid Melouk, who plotted, among other targets, to bomb the 1998 Paris World Cup. Sentenced to nine years in 1998 for his involvement in terrorism, Melouk is believed to have known and influenced Chérif Kouachi, one of the perpetrators of the Charlie Hebdo massacre in Paris last January.
Only later, with the growth of al-Qaida after 9/11, did recruiters turn more to Moroccan immigrants like Abdelhamid Abbaoud, the mastermind of the Nov. 13 strikes, and Khalid Zerkani, believed to have served as a mentor to the current generation of Belgian jihadists.

But not all these 1990s jihadists were strictly GIA: in the aftermath of the 1995 Paris attacks, for instance, during a raid on the home of one Belgian GIA member, police discovered among the weapons "training manual," dedicated to Osama bin Laden. There have also been reports of computer disks containing al-Qaida manuals found in Belgium around this time, but they remain unconfirmed.
But most notable is a report that Belgium repeatedly did little to combat the threat. Rather, according to journalist Paul Belien, Belgian authorities "made a deal with the GIA terrorists, agreeing to turn a blind eye to conspiracies hatched on Belgian soil in exchange for immunity from attack."
If the deal was real, it did nothing to protect Belgian Muslims from radicalization. Those include converts like Muriel Degauque, who in 2005 earned the dubious distinction of being Belgium's first female suicide bomber when she blew herself up in Baghdad, killing five.

Moreover, the radicalization of Belgian Muslims has become nearly a local institution, through national political groups like Sharia4Belgium and, previously, the Arab European League (AEL). Founded In 2000 by Lebanese immigrant Dyab Abou Jahjah, the AEL spread briefly beyond Belgium to France and the Netherlands before eventually petering out around 2006. But in its short life, it stirred pro-Islamist sentiment among many Belgian Muslim youth, helping to pave the way for Sharia4Belgium, and its recruiting of warriors for ISIS.
Alongside both of these movements has been the one-man operation of Khalid Zerkani, who is known to his followers as "The Santa Claus of jihad," the New York Times reports. Zerkani, Belgian federal prosecutor Bernard Michel told the Times, "has perverted an entire generation of youngsters," including various Molenbeek residents who were involved in the Zaventem killings, and Abdelhamid Abbaaoud, the Paris attack leader. Other Zerkani disciples have joined the Islamic State in Syria. On April 14, Zerkani, who was arrested in 2014, was sentenced to 15 years in Belgian prison for jihad recruiting. But – despite ongoing arrests in Molenbeek and other regions throughout Belgium – his influence, like that of Sharia4Belgium and the relics of Belgium's terrorist past, continues to walk free on Europe's streets.

Timeline of Jihadist Events in Belgium
1990s – Armed Islamic Group (GIA), an Algerian terrorist group, forms cells in Belgium and France.
1995
July 25 – GIA sets of bombs at the Saint-Michel station of Paris RER, killing eight and wounding 80
August 17 – bombs set by GIA at the Arc de Triomphe wounds 17
August 26 – GIA bomb found on railroad tracks near Lyon
September 3– car bomb at Lyon Jewish school wounds 14
October 6– explosion in Paris Metro wounds 13
October 17– gas bottle explodes between Musee d'Orsay and Notre Dame stations of Paris metro, wounding 29
1998
March 6 – Belgian officials storm a Brussels residence, arresting Farid Melouk, suspected leader of Belgian GIA and organizer of Paris attacks.
Six other GIA operatives are also arrested, all linked to various Paris bombings.
March 22 – Belgian police uncover GIA plot to bomb the World Cup soccer event in France that June. During a raid in Brussels, police uncover explosives, detonators, Kalashnikovs, and thousands of dollars in cash. Again, Farid Melouk is believed to be associated.
May 26 – Police raid homes in Brussels and Charleroi based on evidence found in a GIA safe house in Brussels earlier. Ten people are detained.
1999
May 15 – Farid Melouk sentenced to nine years in Brussels court.
2000
February – Dyab Abou Jahjah establishes the Arab-European League in Antwerp, declaring that "assimilation is cultural rape," and calling for Islamic schools, Arab-language education, and recognition of Islamic holidays. His goal is to create what he calls a "sharocracy" – a sharia-based democracy.
2001
September 11 – Al-Qaida hijackers plow commercial jets into the World Trade Center and the Pentagon; a fourth jet, believed to be headed for the White House, is downed by passengers who overtake control. About 3,000 people are killed. The event marks a turning point for Muslim extremism and the rise of Muslim terrorism throughout the West.
September 13 – Nizar Trabelsi, a Tunisian, is arrested in Belgium and charged with plans to bomb a US-NATO military base.
September 30 – Sixteen additional suspects are also arrested in what prosecutors call a "spider's web of radicals."
2003
October 1 – Belgian courts convict 18 accused terrorists with suspected ties to al-Qaida, including Trabelsi, who receives a 10-year sentence.
2005
November 9 – Muriel Degauque, a Belgian convert, blows herself up in Baghdad near a group of policemen, killing five.
2009
December – After uncovering believable plans for an attack in Belgium, Antwerp police arrest 10 men, charging them with membership in a terrorist organization. Most members of the alleged terror cell are believed to live in Antwerp. Some are Dutch nationals.
2010
March – Fouad Belkacem establishes Sharia4Belgium.
November – Belgian officials arrest 10 members of a local terrorist cell suspected of planning attacks locally.  Counterterrorism officials admit they are facing growing radicalization among the country's Muslim youth, in part through the work of Sharia4Belgium, which seeks to transform Belgium into an Islamic state.
2012
September  15 – 230 radicalized Muslim members of Sharia4Belgium are arrested during anti-American riots in protest against the film "Innocence of Muslims." In 2015, officials would discover that 70 of those arrested had joined the jihad in Syria.  "The list [of those arrested then] reads today like a passenger list for the Syria-Express," one investigator told Dutch TV program Een Vandaag.
2013
October 3 – Nizar Trabelsi, having served out his term in the 2001 bombing plot , is extradited to the United States. He is charged  "with conspiracy to kill U.S Nationals outside of the United States; conspiracy and attempt to use weapons of mass destruction" and providing material support to terrorists.
2015
January 7-9 – In Paris, a rash of terrorist attacks take the lives of 17 people, including most of the staff of controversial satirical magazine Charlie Hebdo and four Jews at a kosher market outside the city. Cherif Kouachi, responsible for the Charlie Hebdo killings, had had earlier contact with Farid Melouk. The attackers all claim to be sworn to the Islamic State.
November 13 – Further terrorist attacks in Paris – at the Stade de France stadium, Bataclan concert hall, and several restaurants – kill 130 people and injure more than 350.  Most of the perpetrators come from (or have lived in) the Molenbeek region of Brussels, including suspected ringleader  Abdelhamid Abaaoud.  Abaaoud is also suspected of having been radicalized by Zerkani. ISIS claims responsibility.
November 14-early 2016 – ongoing arrests and investigations in Molenbeek lead to several additional arrests.
2016
March 15 – Police sweep down on a residence in Vorst, a section of Brussels, arresting four suspects believed to be planning an attack. A fifth, Algerian Mohamed Melkaid, is shot and killed while firing his Kalashnikov at the police. An ISIS flag is found at the scene.
March 18 – Saleh Abdeslam, the sole surviving member of the terrorist team that attacked Paris in November, is arrested in Molenbeek following a shootout.  Evidence found in the house in Vorst helped lead them to Abdeslam, who had been in hiding for 120 days, mostly in plain sight in Molenbeek.
His arrest leads to riots among Muslim youth in the district.
March 22 – Coordinated attacks at Brussels-Zaventem airport and the Brussels Maarbeek metro stop kill 32. Two of the suicide bombers, brothers Khalid and Ibrahim el-Bakraoui, had been involved in planning the November Paris attacks; a third, Najim Laachraoui, is suspected as having made the bombs for both Paris and Brussels attacks. Laachraoui is also suspected of having had connections with Melkaid.
March 23-ongoing – Belgian and French police and counterterrorism forces continue to arrest terrorist suspects connected to either the Paris or Brussels attacks, all of them linked with Belgium-based terror cells. One suspect, Osama Krayem (aka Naim Hamed), a Swedish national, admits having backed out of plans to bomb a second metro station, and agrees to cooperate with Brussels police.
April 14 – Kahlid Zerkani receives the maximum 15-year sentence in Brussels courts. The sentence, delivered on appeal, is an increase over the previous sentence of 12 years.
**
Abigail R. Esman, the author, most recently, of Radical State: How Jihad Is Winning Over Democracy in the West (Praeger, 2010), is a freelance writer based in New York and the Netherlands.

torsdag, april 21, 2016

Hizballah opererar i Tyskland - med statsbidrag

 
 

 Hizballah activists continue to operate freely in Germany and serve as senior employees of a German government-funded theater project intended to aid refugees in the country, according to the Berliner Zeitung daily and reported
by the Jerusalem Post.
 

måndag, april 18, 2016

Islamisten Kaplan sparkas ur regeringen

 
  
 
Statsministern meddelade 12.30 idag att Mehmet Kaplan,
Muslimska Brödraskapets representant i Sveriges regering,
"frivilligt" avgår.
De avslöjanden som duggat de senaste dagarna är
väl knappast något som borde varit okänt för en
journalist eller politiker, som inte är analfabet.
 
Kaplans karriär i Muslimska Brödraskapet och hans
kontakter med alla dess avvarter i Turkiet och
Mellanöstern, hans Israelhat och antisemitism
är dokumenterad och omskriven sedan ett
årtionde.
Trots det utnämndes han 2014 till statsråd...
 
Nu plockar man fram, dammar av och spelar
"överraskad" av det man finner i hans CV.
 
"En grå varg återvänder till sin flock.
Vi har historiska exempel på att riktiga fascister trivs tillsammans med islams väpnade gren, islamisterna. Det har inte alltid varit så lätt att få syn på här hemma. Antingen har vi talat om fascister i termer av högerextremister, eller så har vi talat om de hundratals islamister som anslutit sig till olika terrorgrupper. Vi har nu en högt uppsatt IS-man fängslad i Bryssel, medskyldig till de fasansfulla massmorden i Paris och Bryssel. Hundratals andra utbildas och strider i Irak och Syrien.

Men så fick vi en äkta grå varg, inne i den svenska regeringen. Virrpannorna i Miljöpartiet hade så stort ”förtroende” – det sa de i alla fall – för Mehmet Kaplan att han fick bli Sveriges bostadsminister. Nu är han borta från den posten. Han återvänder säkert till sin flock av fascistiska aktivister, islamistiska diton och den pöbel som drivs av judehat.
Frågan är bara vad Miljöpartiet föreslår istället. "
 
***
 tisdag, april 12, 2016

Osama från Malmö - en islamistisk slaggprodukt

 
 
Nu om den senaste islamistiska slaggprodukten från det
olyckliga Malmö:
Osama fra Malmø – en svensk kille
Hans Rustad
Nyheten om at den etterlyste Naîm al-Hamed var pågrepet i Brussel tok en annen retning etter at det ble kjent at han var svensk og het Osama Kayem (23), fra Malmø.
I Danmark kalles de «drengene» i Sverige er det killar. Ellers gutta som man ville si på norsk. The Boys. Les boys.
Mark Steyn spøker også med det. De er den cooleste gjengen.
Det er flere interessante elementer ved Kayems historie. Både hvor han kom fra og hvordan han navigerte seg inn til Brussel.
Man trodde hele tiden at han het Naïm al-Hamed fordi det var det navnet passet hans lød på.

al.hamed.naim
 
Enligt belgiska tv-kanalen RTL har Osama Krayem använt sig av ett falskt syriskt pass med identiteten Naïm Al Hamed. Med hjälp av det ska han i september ha tagit sig in i Europa via den grekiska ön Leros, rapporterar belgiska RTBF. Det är samma väg som många flyktingar tog.
Polisen ska ha sökt efter honom ända sedan attentaten i Bryssel då hans fingeravtryck hittades i den lägenhet som de andra terroristerna vistades i morgonen innan dåden, och där man även hittade 15 kilo sprängämne vid en husrannsakan senare på kvällen.
Han er ytterligere en av IS-operatørene som tar seg inn via en gresk øy som migrant. Mønsteret er etablert. Det er umulig å avsløre den riktige identiteten på noen i den menneskestrømmen.
Sverige får uvelkommen PR. Etter all oppmerksomhet rundt Malmø som jødefiendtlig by, kommer nå ryktet som landet som produserer IS-krigere.

mohamed.belkaid.politifoto
Den andre svenske terroristen, Mohamed Belkaid, ingick i samma nätverk som den nu gripne Osama Krayem från Malmö. Belkaid var gift i Sverige och levde ett stillsamt liv. Han var utbildad konditor men fick aldrig några jobb och nolltaxerade. Mohamed Belkaid sköts ihjäl av polisen i en lägenhet i Forest, en lägenhet som hyrdes av Khalid El Bakraoui, en av bröderna som sprängde sig själva på flygplatsen i Bryssel.
När Belkaid sköts hittade polisen ett automatvapen och en IS-flagga intill honom. Det fanns också DNA från den numera gripne Salah Abdeslam i lägenheten.
Mohamed Belkaid hade alltså kopplingar till männen som sprängde sig själva – och också Mohammad Abrini (foto) som greps på fredagen.
mohamed.abrini.montage
Det var vid 16-tiden på fredagen som den eftersökte misstänkte belgiske terroristen Mohammed Abrini, 31, greps av belgisk polis i Brysselförorten Anderlecht tillsammans med två andra.
Belgisk åklagare bekräftade under en presskonferens på fredagskvällen att sammanlagt fem misstänkta terrorister, alla med inblandning i terrordåden i Bryssel, har gripits.
Historikk
Det er alltid interessant med terroristenes bakgrunn. Sverige har et tungt kriminelt, multietnisk miljø. Hvis dette produserer jihadister og det blir flytende grenser mellom miljøene slik at kriminelle hjelper jihadistene, har Sverige et stort problem.
För det fanns andra skäl för Malmöpolisen och även Säkerhetspolisen att övervaka honom – nämligen hans täta kontakter med tungt kriminella i hemstaden Malmö.
En person som Osama Krayem umgicks med i hemstaden är aktiv medlem i ett avancerat kriminellt nätverk.
Nätverket rör sig med skjutvapen och har även tillgång till handgranater och sprängämnen, enligt polisuppgifter till Expressen. Medlemmar i nätverket har också gjort sig skyldiga till dödshot och är inblandade i narkotikaaffärer. Säpo har intresserat sig för organisationen väldigt länge. Enligt en källa har gänget IS-sympatier och rekryterar IS-folk. En poliskälla säger till Expressen att Osama Krayems kända IS-sympatier i kombination med den tunga kriminaliteten har bedömts som en «allvarlig situation».
Därför har Malmöpolisen haft intensiv övervakning av Osama Krayem, enligt poliskällor.
Inn på nytt spor?I Sverige vil man gjerne hjelpe folk inn på nytt spor, gi dem en ny sjanse. Den tanke synes ikke å ha streifet myndighetene at de prosjektene som tilbys kan fungere som cover hvis man ønsker å fortsette «trafikken» eller ønsker å bli tatt av radaren for å kunne vie seg noe enda mer farlig enn kriminalitet.
I Malmö jobbade han i ett prestigefyllt kommunalt projekt med hög trovärdighet när det gäller både miljömässig och social hållbarhet. Projektet beskrivs som en chans för dem som står utanför arbetsmarknaden – «en väg tillbaka till jobb».
Men i stället lämnade Osama Khayem Sverige för att kriga i Syrien.
– Vi saknar dig, skriver en kollega i det kommunala projektet på hans Faceboook.
Hjemmepublikum
osama.krayem
Osama Kayem la ikke skjul på hvor han var og hva han gjorde. Hjemme satt beundrerne og ga likes på Facebook.
I sitt eget namn var han öppen med sina sympatier. I januari 2015 postade han en bild på sig själv klädd i kamouflagejacka och beväpnad med en kalasjnikov. En IS-flagga är synlig i bakgrunden. I februari poserar han utan vapen. Vapenbilden bemöttes positivt av vänner och familjemedlemmar.
«Må Allah skydda dig», skriver någon. Andra nöjer sig med att gilla, eller att göra tummen upp.
En kriger vender hjem
 
När Osama Krayem återvände till Europa var det inte i sitt eget namn. Han reste från Syrien under namnet Naim Al Hamed, och han sa sig vara flykting. Född i Hama i Syrien på nyårsdagen 1988, enligt det nya, falska passet. Via ön Leros kom han till tyska Ulm. Och där skedde det första dokumenterade mötet med terrornätverket som ligger bakom dåden i Paris och Bryssel. Den 3 oktober stoppades terroristerna Choukri och Abdeslam utanför Ulm, och där togs deras fingeravtryck. Ungefär samtidigt försvann två flyktingar från förläggningen i Ulm. Det var då Naim Al Hameds namn dök upp. Hans bild visades för andra flyktingar på förläggningen, och de ska ha känt igen honom, uppger källor till CNN.
Chez nous: Når man blir mann slutter man å snakke med kvinner
Bestemoren forteller om trekk som gjør at kvinnene ikke vet hva som skjer med guttene når de vokser til. Hun helgarderer med å si at andre må ha tvunget ham til å gjøre «elaka saker».
Fastern har ingen riktigt bra bild av den vuxne Osama, som hon inte sett på sju-åtta år.
– Jag har inte träffat honom på jättelänge. Hos oss är det så att när man blir man så slutar man prata med kvinnor. Vi kvinnor är för oss själva. Men som barn var han helt normal. Som alla andra, säger hon.
Hon är inte säker på att Osama Krayem är skyldig till terrormorden som han gripits för.
– Jag tror inte att han är skyldig. Men om han har gjort det, har han blivit tvingad. När man åker dit får man inte lämna. De tvingar dem att göra saker. «Annars dödar vi er.» 
Krigerne vender hjem og med Osama Kayem har vi sett the making of a jihadi og vi vet at det er mange flere.
 
http://www.expressen.se/nyheter/terrormisstankt-gripen-for-parisdaden/
http://www.expressen.se/nyheter/lamnade-familjen-for-att-ansluta-sig-till-is/

måndag, april 11, 2016

Kalifatets finmaskiga nätverk över Europa


Kalifatets nätverk växer över Europa. Nu senast kan vi se hur
från Syrien återvända fransk-belgisk-svenska jihadister sam-
verkar kring terrordåd. Det finns uppenbarligen vapen och spräng-
ämne lagrade i flera länder och obegränsade ekonomiska resurser.

Hans Rustad på document.no kommenterar:

IS-nettverket – mer finmasket og foregrenet enn «man» trodde
Hans Rustad
      
Jo mer myndigheter i Vest-Europa lærer om IS-cellene, jo mer forstår de at er langt fra å «utslette» den som Francois Hollande sa.  IS-cellene inngår i et nettverk, men de kjenner ikke nødvendigvis til hverandre.
Salah Abdeslam har ikke kunnet si noe om Reda Kriket, som ble tatt i en forstad til Paris 24 mars, med et helt arsenal av våpen. Vi snakker kraftige våpen, maskingevær. Fire menn som settes i forbindelse med Kriket, ble pågrepet i Rotterdam og de hadde 45 kilo ammunisjon med seg, nok til å utstyre ti mann.
Men hva var det Kriket og hans menn planla? Det har etterforskerne ikke fått vite. Jihadister snakker ikke.
Både politi og medier forsøker å tegne opp kart over forbindelsene mellom de impliserte:
The scale of the Islamic State’s operations in Europe are still not known, but they appear to be larger and more layered than investigators at first realized; if the Paris and Brussels attacks are any model, the plotters will rely on local criminal networks in addition to committed extremists.
Mediene har en tendens til å overfokusere på arrestasjoner og navn. I stedet bør man spørre: Er det andre trekk som sier noe om IS modus operandi? Hvilke forhold er det som letter eller hemmer deres handlingsrom? Ett trekk går igjen: At terroristene kan utnytte Schengens frie bevegelighet til å krysse landegrensene. De eksisterer ikke lenger. Heller ikke EUs yttergrense eksisterer lenger fordi migrantene går rett gjennom. Flere av IS-operatørene kom som migranter, viser det seg. Denne kunnskapen er ikke lenger mulig å undertrykke. Spørsmålet er hva politikerne gjør med den.
Mohamed Abrini, som ble tatt fredag kunne bevege seg mellom Paris og Brussel.
But it also was a reminder of the ease with which the Islamic State’s operatives move across borders and the shifting roles that suspects play: According to prosecutors, Mr. Abrini was a logistician in the Paris attacks but was meant to be a bomber in the Brussels attack — except that his bomb failed to explode.
Det har gått opp for myndighetene at de ikke kjenner omfanget av IS-cellene i Europa, men det synes ganske klart at det er flere enn Paris-Brussel:
 
“Other Islamic State cells are highly likely to be in existence across Western Europe, preparing and organizing further operations, and awaiting direction from the group’s central leadership to execute,” said Matthew Henman, the head of IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Center in London.
Myndigheter og publikum må forberede seg på at de vil slå til igjen. Kanskje flere steder samtidig. IS betrakter Europa som et krigsteater.
It adds up to a long road ahead in Europe for law enforcement and intelligence agencies but also for citizens who are having to learn to adapt to an array of new security precautions and more intrusive surveillance, especially in public places.
“We are not finished yet with the job of finding everyone who is in this big network of Paris and Brussels,” said Jean-Charles Brisard, the head of the French Center for the Analysis of Terrorism in Paris. “Every time progress is made, we add another few people to the list of people we are looking for.”
Men kunnskap er farlig. Den reiser spørsmål. Hvor mye vil europeerne finne seg i, hvis det viser seg at Schengen fasiliterer terror. Mot dem.
En av edderkoppene var predikanten Khalid Zerikani – fra Molenbeek – som rekrutterte minst 50 til IS.
“There are still many people involved who were part of the Zerkani network, who were convicted in absentia — at least five to 10 — and we don’t know where they are or what they might do,” Mr. Brisard said.
Zerkani er dømt to ganger. Spørsmålet er om folk i lengden vil finne seg i at dømte terrorister nyter godt av den samme milde strafferegime som vanlig kriminelle, med tidlig løslatelse og nye sjanser.
Zerkani rekrutterte både leder av Paris-angrepene, Abdelhamid Abaooud og Reda Kriket.
reda.kriket
Kriket had Kalashnikov assault rifles, a submachine gun, pistols, ammunition and four boxes containing thousands of small steel balls.
Four men in touch with Mr. Kriket, who were arrested in Rotterdam in the Netherlands, had in their possession 45 kilograms of ammunition, according to the Dutch Public Broadcaster, NOS. That is enough ammunition for 2,500 rounds, which is enough to supply as many as a dozen gunmen with multiple magazines.
Hva og hvem Kriket og hans celle skulle angripe er uvisst. Cellene har ikke informasjon om hverandre. Det er standard prosedyre.
“The cells are kept quite separate,” said Claude Moniquet, a former French intelligence officer who now works in Belgium.
Ut fra det de vet regner politiet med at det finnes lignende celler i flere land enn Frankrike og Belgia.

“Other Islamic State cells are highly likely to be in existence across Western Europe, preparing and organizing further operations, and awaiting direction from the group’s central leadership to execute,” said Matthew Henman, the head of IHS Jane’s Terrorism and Insurgency Center in London.
Hvis operasjonen overføres til Libya, sitter IS sentralt enda tettere på Europa.
Alissa Rubin og Eric Schmitt fra New York Times har snakket med et knippe av sikkerhetsfolk i flere europeiske land. De har revurdert sin oppfatning av hvordan de tror IS opererer i Europa.
Officials believed that the Islamic State had developed an overarching network of facilitators in Europe over the last few years to buy weapons, rent cars and reserve hotel rooms for teams of operatives who had previously traveled to, or were returning from, Iraq or Syria.
Det kan være kriminelle kontakter som er vant til å operere under politiets radar som utfører disse jobbene, eller personer som aldri har hatt befatning med politiet. Da er de vanskeligere å oppdage.
Eller – og dette er en teori de har kommet frem til i det senere – det er snakk om selvgående celler, personer som fyller flere funksjoner.
But after Brussels, Mr. Henman said, the thinking now reflects the belief that the operation may instead be made up of self-contained cells, with individuals who can perform multiple jobs as needed.
Det som skjer nå er at advarslene om hva som ville skje når Syria-krigerne vendte hjem, slår ut i full blomst. Advarslene ble av medier og eksperter behandlet som noe hypotetisk, og noe man kunne avverge.
Det viser seg å være en illusjon, og har det ikke vært det hele tiden? I det minste nå, etter Paris og Brussel, burde ingen ha noen illusjoner.
Tallene er «staggering».
Frankrike har sendt 1.8000 krigere til Syria og Irak, ifølge innenriksminister Cazeneuve. Belgia 450.
Det er disse som nå sendes tilbake.
Burde vi ikke skjønt det ? Hvordan kunne vi tro at disse skulle kunne avradikaliseres gjennom tilbud fra det offentlige?