måndag, maj 08, 2017

Qatar öppnar Skandinaviens största salafistmoské i Malmö

 
 
 
Den islamistiska diktaturen Qatar öppnade häromdagen
Förberedelserna har pågått sedan 2010 via Muslimska
Brödraskapets avdelningar i Danmark och Sverige.
Den blev tidigt uppmärksammad p g a kopplingarna
 
 
 
Moskéen invigdes av Qatars religionsminister Khalid
Shaheen Al Ghanim, som också avslöjade att han
donerat 30 miljoner till bygget.
Moskéen rymmer 2.000 bedjande och är störst i
Skandinavien. I byggnaden finns även kurslokaler
och bostäder.


Qatar är tillsammans med Saudiarabien och Kuwait
de största finansiärerna av salafism i dagens Europa.
Det tyska författningsskyddet har upprepade gånger
varnat politikerna för den galopperande och väl-
finansierade salafismen i landet.
Belgiska säkerhetstjänsten har direkt pekat ut
saudiska moskéer som spridare av jihadistisk
smitta bland mera "moderata" muslimer.


Den nya moskéen Umm Al-Mu’minin
Khadijah
är uppkallad efter en av Muhammeds tretton
hustrur. En som utmärkte sig för ovanlig
fanatism och därför anses som ett lämpligt
föredöme för Malmös muslimer...

Qatars emir äger också den inflytelserika
TV-kanalen Al-Jazeera, där Muslimska
Brödraskapets andlige ledare Sheikh Yusuf
al-Qaradawi är populär TV-predikant.
Shejkdömets ekonomiska inflytande i
Europa växer också för varje år.
Läs om "Qatari Quarter" i London.

De senaste åren har Qatar satsat över 100
miljoner dollars på att bygga salafistiska
moskéer i förslummade franska förorter.
Samtidigt har det jihadistiska våldet växt
i Frankrike för varje år. Franska regeringen
ser uppenbarligen ett samband och försöker
dämpa emirens byggentusiasm.


Så det är ingen slump att några tiotals miljoner
dimper ned just i Malmö...
I en stad där jihadism och antisemitism växer
samtidigt som shariagängen härjar, medan
polisen verkar närmast lamslagen.
En salafistisk stormoské kommer garanterat att
underblåsa den utveckling emiren önskar.

Det stora inflödet av muslimer från Irak,
Libanon och Afghanistan har också ökat
konkurrensen och kampen mellan sunni
och shia, som då och då flammar upp i
mordbränder och våld, bl a på asyl-
förläggningarna.

Och Muslimska Brödraskapet, med ett starkt
inflytande i bl a regeringspartierna, har i god
tid krattat manegen för nästa kapitel i
tragedin Sverige...
Jag skrev nyligen om deras mål:
Brödraskapets slutgiltiga mål: Sharialagstiftning
i alla länder och återupprättande av ett världs-
omspännande kalifat 
står nu närmare än någonsin under det
senaste århundradet.

Nu finns däremot äntligen en lättillgänglig
kunskapsöversikt på svenska över Muslimska
Brödraskapet genom
Magnus Norells utmärkta MSB-rapport.

Intressant att notera betr Qatars inflytande:
Den kommunistiska och islamistiska mediamobben
mot den alltför avslöjande rapporten leddes av
en akademiker som gått i Qatars tjänst...

Fredagsbön i stormoskéen på Danska vägen i Malmö

torsdag, maj 04, 2017

Sverige stöder antisemitism i UNESCO

 
 
 
 
Medan svallvågorna efter Wallströms senaste internationella
fadäs, stödet till Saudiarabiens inträde i FN:s kvinnokommission,
fortfarande går höga, ställer hon till det igen.... 
 
Nu genom att rösta för en ny anti-israelisk resolution i UNESCO.
Den islamistiska och kommunistiska lobbygruppen drev på tisdagen
igenom en totalt verklighetsfrämmande resolution. De hävdade
i den bl a att Israel saknar alla juridiska och historiska band till
sin egen huvudstad.... 
 
 
 
FNs kulturelle organ, UNESCO, vedtok tirsdag en resolusjon som fornekter israelske bånd til Jerusalem. Resolusjonen får krass kritikk av Israel, men skaper også splid innad i de Forente nasjoner. Til tross for at resolusjonen ble vedtatt var det en sterk motstand mot den. 22 land stemte for, 10 land stemte imot og 23 land avsto fra å stemme. Tre medlemsland var ikke til stede, skriver avisen Times of Israel.

– Selv nå, etter denne forferdelige resolusjonen, henger vårt blå og hvite flagg høyt over Tempelhøyden og over hele Israels evige hovedstad Jerusalem. Flagget svaier i vinden og sender et klart budskap om at vi er her og vi er her for å bli, sa Israels ambassadør til UNESCO, Carmel Shama-Hacohen, etter avstemmingen i FN.

Resolusjonen, som ble foreslått av Algeria, Egypt, Libanon, Marokko, Oman, Qatar og Sudan, var ventet å bli godkjent på grunn av at flertallet av de 58 landene i FN-organet er anti-israelske. Derfor får anti-israelske resolusjoner automatisk et flertall.
 
 

 Studera hur UNESCO:s 58 medlemsstater
röstade. Sverige - alltid på islamisternas sida...

Den anti-israelske resolusjonen avviser at den jødiske staten har suverenitet over noe som helst av Jerusalem. Israel blir derimot omtalt som en “okkupasjonsmakt” i Jerusalem, noe som indikerer at landet ikke har noen juridiske eller historiske bånd til byen. Resolusjonen kritiserer også israelske byggeprosjekter og Gaza-blokaden.

– Denne forutbestemte og bedragerske resolusjonen, og dens forsøk på å undergrave forbindelsene mellom Israel og Jerusalem, vil ikke forandre det enkle faktum om at denne byen er den historiske og evige hovedstaden til det jødiske folk, sier Israels ambassadør til FN, Danny Danon, i en uttalelse.

De ti landene som stemte imot resolusjonen var USA, Storbritannia, Italia, Hellas, Nederland, Litauen, Ukraina, Tyskland, Paraguay og Togo. Vårt naboland Sverige var det eneste vestlige landet som stemte for den anti-israelske resolusjonen. Israel har svart med en reprimande til de svenske ambassadøren, skriver Ynet News.

Statsminister Benjamin Netanyahu reagerer slik:
– Det finnes ikke noe annet folk i hele verden hvor Jerusalem er like hellig og viktig som for det jødiske folk, selv om et møte i UNESCO prøver å fornekte denne historiske sannheten. Vi fordømmer UNESCO og opprettholder vår sannhet, som er sannheten, at gjennom jødisk historie har Jerusalem vært hjertet av vår nasjon.


 
 ***
Artikel om samma ämne:
https://tommyhansson.wordpress.com/2017/05/04/sverige-skammer-ut-sig-igen/

onsdag, maj 03, 2017

Påven naiv inför islam ...?

 
 
 
Påve Franciskus inställning till det islamistiska hotet betecknas
av många experter, även inom katolska kyrkan, som pinsamt
naiv. Den egyptiske jesuitpatern Boulad, som tillbringat hela sitt
liv bland muslimer, gav nyligen i en intervju i L´Osservatore Romano 
påven hård, om än väl inlindad, kritik för hans naivitet...

Man får hoppas att Franciskus utnyttjar besöket i Egypten
till att lära sig av den koptiske påvens mera realistiska syn på
hotbilden.
 
 Påven Franciskus reser till Egypten trots den instabila situationen i landet, som senast såg två terroristattentat mot koptiska kyrkor på Palmsöndagen. Eller som Heliga Stolen säger, ännu mer nu ser påven vikten av att inte avboka sin resa för att med sin närvaro stödja de kristna och försöka främja freden i landet.

Fredens påve i fredens Egypten. Men islamkännare är inte lika övertygade om den islamiska världens strävan efter fred. Strax före påven Franciskus avresa till Kairo, på skärtorsdagen, uttalade sig jesuitpater Henri Boulad i en intervju med Vatikanens dagstidning L’Osservatore Romano. Han har 86 år och föddes i Alexandria, i Egypten, i en syrisk melkitisk familj, som flytt från den antikristna massakern 1860. Han lever i Kairo.

Pater Boulard som har varit dekanus vid jesuiternas seminarium i Kairo säger att poängen är vilken islam vi talar om: ”I Koranen finns verser från Mecka och de från Medina. I de skrivna i Mecka, är Mohammed mycket till samexistens och ser judar och kristna som vänner – ett andligt budskap om en tvångsbefriad religion, om försoning och öppenhet. Men när Muhammed lämnade Mecka för att grunda Medina sker en förändring. Från att ha varit en andlig ledare blir han en militär och politisk statschef. Idag är tre fjärdedelar av Koranen Medina verser och de är en uppmaning till krig, våld och kampen mot kristna.”
 
 

”På 900-talet noterade muslimerna denna motsägelse och försökte lösa frågan vilket resulterade i det berömda beslutet "upphävande" och "upphävt" - Medina verserna upphävde Mecka verserna. Inte bara det. Sufismen förkastades och hela bibliotek brändes i Egypten och Nordafrika. De ursprung-liga verserna är just Mecka-verserna, men de har upphävts, vilket gör islam till en svärdets religion.”

Pater Boulad förklarar vidare i intervjun med L’Osservatore Romano: ”Den moderata Islam är en heresi, men här måste vi skilja mellan folket och ideologin, de flesta muslimer är mycket öppna, vänliga och moderata. Men ideologin som presenteras i läroböckerna är radikal. Varje fredag ​​hör barnen predikan i moskén som en kontinuerlig incitament: de som lämnar den muslimska religionen måste bestraffas med döden, till att inte hälsa på en kvinna eller en otrogen. Lyckligtvis praktiseras inte detta, men det muslimska brödraskapet och salafisterna vill att denna lära ska följas, och de moderata muslimerna har ingen röst eller makt på dem som gör anspråk på att tolka lärans ortodoxi och sanning.”

De som idag har makt i islam är inte de som följer det i islam som är kompatibelt med dagens värld och livet i gemenskap med andra människor, utan de radikala muslimerna, som tillämpar en bokstavlig tolkning av Koranen och utnyttjar den för att vägra varje form av dialog.”

Vidare förklarar pater Boulad att ”den reform som man har sett i islams historia som i stora muslimska tänkares arbete, som Avicenna och Al-Ghazali, avisas, och den slutna och strikta islam väger tymgre. Ingen minns t ex kalifen El Maamoun född i Bagdad 786 och som dog i Tarsus 833, en anhängare av mutasiliterna, rationella muslimer som då drev en reform. Den senaste reformen försöktes Sheikh Mahmoud Taha främja i Sudan, men han hängdes på torget i Khartoum för att han sa att Mecka verserna borde upphäva Medina verserna.”

”Problemet är alltså ett internt problem i den muslimska världen, och man står inför behovet av att reformera sig själv. Islam skulle behöva ett Vatikankoncilium.”
Avslutningsvis sa pater Boulad att något som man inte talar så mycket om i islam är ateism. I Egypten finns det över två miljoner ateister, vilket är en utmaning. Man blir ateist för att man inte längre står ut med en religion som uppmanar till våld och avrättningar. I det finns inget gudomligt. Man accepterar inte längre fanatismen, och de mekaniska upprepningarna av gester och böner.”måndag, april 24, 2017

Nalle och dockorna återvänder till Mosul
 
 

Den assyriska nyhetsbyrån AINA har den glädjande nyheten att dockor och nallebjörnar nu har återvänt till Mosul.
Under kalifatets ockupation var leksaker som avbildade människor
eller djur förbjudna.
Leksaker brändes på bål, liksom människor. Klockan var vriden tillbaka till 600-talets Arabiska öken. Den enda leksak som fanns för barnen var burqaklädda islamistdockor...


 

Nu när jihadisterna är (nästan) fördrivna växer leksaksaffärerna
upp som svampar ur jorden. Och barnen kan sakta börja frigöras från det kalifatiska helvetet...

(Reuters) -- Toy shops are thriving in eastern Mosul, with Iraqi children once again able to buy dolls, teddy bears or action figures after Islamic State was driven out of the area.
The militant group banned toys with faces or eyes during the three years they controlled Iraq's second largest city, including any anthropomorphic animals, which they deemed a form of idolatry.

But when U.S.-trained security forces drove the group from eastern Mosul in January, two toy stores sprang up and there are now 15, toy wholesaler Abu Mohammed told Reuters.
"Under Islamic State, any toys with faces we would have to make them veiled (if it is female) or only show eyes. Now this is no longer required and there is no ban on imports," he said at his shop, Alaad for Toys.

Abu Mohammed imports toys from China and says that most of the large toy stores actually lie in the western side of the city, which is still the site of battle between Islamic State fighters and Iraqi security forces.
"Most of the large toy stores are in the west, so as soon as liberated there will be an even bigger boom."

For toy store owner Abu Seif, business is brisk.
"Everything a child might want is available. Before there was a lot of things banned like images and faces, now a child can come choose whatever toys they want," he said.
Parents say buying these toys for their children will help them move on after three years of war and terror.

"Children were oppressed (under Islamic State), they didn't leave anything they didn't ban. No faces on toys," said Hassan, a father who was browsing for toys.
"Everyone was oppressed young and old. The toys are back, life is back, we are free."

For Taha, whose young son stared wide-eyed at dolls, giraffes, teddy bears, and ponies in the shop, the ban on toys was just the tip of the iceberg.
"Those toys with faces were banned under the premise of apostasy and idolatry. These are myths. They are not Muslims, they are distorting Islam," Taha said of Islamic State.
"Children are traumatized; they (Islamic State) ruined schools, they ruined toys, their (children's) lives are hell."

 

måndag, april 10, 2017

Fjordman: A Civilization of ZombiesFjordman kommenterar terrordådet i Stockholm


By Fjordman
I remember watching a drone video during the height of the immigrant influx to Europe in 2015. The scenes were absurd. With the huge masses of people on the move, it resembled a film of some kind. At one point, I thought it looked vaguely like a zombie movie.
Then the thought occurred to me: If this is a zombie movie, who are the zombies here? We, or the migrants?
While not being a huge fan of the genre, I have seen a couple of zombie movies. Zombies are often portrayed as creatures with very limited remaining functioning brain capacity. Basically, they move around aimlessly and make incoherent sounds. Apart from a desire to feed, they have no clearly discernible goals.

This description does not fit the many illegal immigrants from the Islamic world and Africa that are forcing their way into Europe. These people have very clearly defined goals in their brains and pursue these goals with determination. They certainly want our wealth and status. Some of them probably want our lands.
The people who act the most like zombies in today’s reality are many Europeans. An example of this would be Stefan Löfven. He has been the leader of the Swedish Social Democrats since 2012 and the Prime Minister of Sweden since 2014.
 
In early April 2017, the Swedish broadcaster TV4 showed secret footage of the privately-run Al-Azhar Primary School in a Stockholm suburb. Boys were seen entering a bus from the front and girls from the back. The Muslim school’s vice principal claimed it had no intention of separating children by sex.[1]
“I think this is despicable. This doesn’t belong in Sweden,” Prime Minister Stefan Löfven told reporters. “We take the bus together here, regardless if you’re a girl or a boy, woman or a man.”[2]
Löfven was shocked to discover that some of the Muslims he and others have admitted to his country still behave like Muslims. PM Löfven seems to move from place to place in a continuous state of shock and disbelief. Just a few days later, he was shocked again.
 
On April 7, 2017, a Muslim man drove a hijacked beer truck at high speed through crowds in a busy pedestrian street in central Stockholm before crashing into a department store. Four people were killed and many seriously wounded.
The terrorist came from Uzbekistan in Central Asia. His application for residency was rejected in June 2016. He was being sought by immigration officials, but had remained in the country illegally. Police say the man had expressed sympathy for Jihadist groups such as the Islamic State.[3]
Prime Minister Stefan Löfven stated that the country was “in a state of shock” over the attack.[4] I was not. I was dismayed by the deadly brutality, of course, but not at all surprised that such an attack took place. In fact, I had predicted it less than a week earlier.
 
A previous Islamic terror attack in Sweden took place on December 11, 2010. It, too, happened on a busy street in central Stockholm. The terrorist Taimour Abdulwahab al-Abdaly, an Iraqi-born Swedish citizen, carried out the first Muslim suicide bombing in Scandinavia.[5] Fortunately, he only managed to kill himself. However, he could have murdered many people that day.
Since then there had not been a Muslim terror attack in Sweden for more than six years. This is remarkable, given how many Muslim Jihadists the country has imported and exported during that same time period.
 
I discussed this puzzling fact with some Swedish friends in early April 2017. The only explanation we could come up with is that Sweden is viewed by militant Muslims as such a useful and submissive host that they choose not to target it just yet. They prefer to be pampered by the welfare state, receive free healthcare and perhaps have sex with some local women, with or without their consent.
However, I pointed out that Belgium had been in a similar situation before. It has long been a breeding ground for Jihadists. With the Brussels bombings on March 22, 2016, Jihadists then launched mass casualty attacks in Belgium itself.
 
Sweden was now in a comparable situation. In early 2017, it was revealed that more than 150 militant Muslims had returned to Sweden after having supported the Islamic State in Iraq and Syria (ISIS).[6] These people have directly or indirectly supported brutal terrorist attacks, massacres, beheadings and slave auctions. Nevertheless, they are not arrested. On the contrary.
The policy is that local municipalities offer them driving licenses and housing grants in order to reintegrate these hardened Jihadists into Swedish society.[7]
A country simply cannot import and export a large number of militant Muslims for years and itself remain immune from the Muslim terror threat. By that logic, an Islamic terrorist attack on Swedish soil was long overdue. The only surprising thing about the attack in Stockholm is that so many people are surprised.
 
The reactions to the Stockholm terror attack are predictable: Nothing really changes. A few days of tears, candles and singing. Then business as usual.
Western mass media and political elites no longer respond rationally to genuine threats. Whatever functioning brain power they still possess is used to implement a Globalist agenda of open borders and mass migration.
 
However, sometimes one gets the impression that they really do not think much at all. Western ruling elites behave in an almost zombie-like manner. They mindlessly walk from disaster to disaster, never understanding what caused the previous catastrophe and not doing anything substantial to prevent the next one.
Is this what we have been reduced to? A civilization of zombies?
 

Notes:

1. www.tv4.se/nyheterna/klipp/religi%C3%B6s-friskola-separerar-flickor-oc h-pojkar-3883932 Religiös friskola separerar flickor och pojkar. April 4, 2017.
2. www.thelocal.se/20170404/stockholm-school-segregated-boys-and-girls-on -the-bus Swedish PM condemns gender segregated school bus. AFP/The Local. April 4, 2017.
3. www.bbc.com/news/world-europe-39545642 Stockholm attack suspect was refused residency. April 9, 2017.
4. www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-4390866/The-Latest-EU-officials-o ffer-condolences-Stockholm.html The Latest: Swedish police haul away truck used in attack. April 7, 2017.
5. en.wikipedia.org/wiki/2010_Stockholm_bombings 2010 Stockholm bombings
6. www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/g9PWJ/sapo-chefen-over-150-jihad ister-har-atervant-till-sverige Säpo-chefen: Över 150 jihadister har återvänt till Sverige. January 9, 2017.
7. www.express.co.uk/news/world/722712/Free-driving-licenses-grants-Swede n-plan-reintegrate-returning-ISIS-fighters Free driving licenses & grants: Sweden’s shock plan to reintegrate returning ISIS fighters. Oct 19, 2016.

söndag, april 09, 2017

Två stora kyrkbomber i Egypten

   
 
Medan Sverige fortfarande är skakat av dådet på
Drottninggatan (och regeringen t o m överväger
något slags åtgärder mot kalifatets terror)
kommer nyheten om två stora attentat
mot kopterna i Egypten.
 
Mitt under Palmsöndagsgudstjänsten 
bombades
S:t Georgskyrkan i Tanta och S:t Markus-
katedralen i Alexandria. Påve Tawadros II,
som just avslutat gudstjänsten uppges vara
oskadad.
 
Antalet döda uppges till över 50. Skadade över 100.
**
 


 
TANTA, Egypt (AP) — Bombs tore through two Egyptian churches in different cities as worshippers were marking Palm Sunday, killing at least 37 people and wounding around 100 in an assault claimed by the Islamic State group.
In the first, attack, a bomb exploded at Saint George church in the Nile Delta city of Tanta, killing at least 26 people and wounding over 70, officials said.
Later, an explosion hit Saint Mark's Cathedral in the coastal city of Alexandria, the historic seat of Christendom in Egypt, killing at least 11 people and wounding 35 just after Pope Tawadros II finished services. His aides later told local media that he had escaped unharmed.

IS claimed the attacks via its Aamaq news agency, after having recently warned that it would step up attacks on Egypt's Christians.
The blasts came at the start of Holy Week leading up to Easter, and just weeks before Pope Francis is due to visit the Arab world's most populous country.

CBC TV showed footage from inside the church in Tanta, where a large number of people gathered around what appeared to be lifeless, bloody bodies covered with papers. Regional Deputy Health Minister Mohammed Sharshar confirmed the toll.

Across the street, neighbor Susan Mikhail, whose apartment has a clear balcony view of the church and its front yard, said the explosion violently shook her building midmorning, at a time when the church was packed.
"Deacons were the first to run out of the church. Many of them had blood on their white robes," she told The Associated Press. Later, the more seriously wounded started to come out, carried in the arms of survivors and ferried to hospitals in private cars, she said.

Pope Francis decried the bombings, expressing "deep condolences to my brother, Pope Tawadros II, the Coptic church and all of the dear Egyptian nation." Word of the attacks came as Francis himself was marking Palm Sunday in St. Peter's Square.

Grand Sheikh Ahmed el-Tayeb, head of Egypt's Al-Azhar — the leading center of learning in Sunni Islam — likewise condemned the attacks, calling them a "despicable terrorist bombing that targeted the lives of innocents."
Both Israel and the Islamic Hamas movement ruling neighboring Gaza also condemned the bombings.

The bombings add to fears that Islamic extremists who have long been battling security forces in the Sinai Peninsula are shifting their focus to civilians.
An Islamic State affiliate claimed a suicide bombing at a Cairo church in December that killed around 30 people, mostly women, as well as a string of killings in the restive northern Sinai that caused hundreds of Christians to flee to safer areas of the country.

The group recently released a video vowing to step up attacks against Christians, who it describes as "infidels" empowering the West against Muslims.
Egypt has struggled to combat a wave of Islamic militancy since the 2013 military overthrow of an elected Islamist president.


Terror Attacks Since 9/11


lördag, april 08, 2017

Bilderna vi inte FÅR glömma - och inte de ansvariga heller...

 
 
Jag har alltid försökt undvika det värsta på bloggen.
Ni har förskonats från kalifatfilmer där motståndare
skållats i syra eller fått skinnet flått av kroppen
 men idag tänker jag visa
er verkligheten på Stockholms gator.
Bilder ni garanterat kommer att MINNAS !

Minns den kvinnliga turisten som fått foten avsliten
och nu svårt chockad sitter och ropar på den...
Minns den unga kvinnan som bokstavligen parterats av
lastbilen.
En annan död som mest liknar ett plockepinnspel...

Men minns också hunden som mosats på trottoaren,
kanske i ett sista försök att skydda husse eller matte
mot mordmaskinen.

Se också den aktuella intervjun med Nigel Farage
längst ned på sidan.
 
 Gamle vännen Snaphanen skrev i morse efter en
säkert sömnlös natt:
Terrorens ansigt
Da jeg så disse i går, ville jeg ikke bruge dem, men når jeg idag hører de slappe, rutinemæssige politikerudtalelser fra de egentlig ansvarlige for disse ulideligt, gentagne mord – så bliver jeg voldsomt vred på ofrenes vegne. Det har hobet sig op, det er ikke kun disse, men hundredetusindvis af svenske volds- og voldtægtsofre gennem årene. De skal ikke ties ihjel af lydige journalister mere. Jeg ombestemmer mig atlså efter at have sovet på det
Disse fotos skal have lov at anklage de ansvarlige. De har blod på hænderne, og det skal siges højt. Et sådan terrorangreb har været forudsigeligt i nærmere tyve end ti år, og alligevel sker det uhindret af sikkerhedsmyndigheder og politikere.
 
Och han har naturligtvis rätt: Männen och kvinnorna med
blod på händerna sitter i Riksdag, departement och dysfunktionella
ämbetsverk.
Låt bilderna bli en evig anklagelse mot dem, de verkligt skyldiga,
som tog hem terrorn till Sverige.

Enligt de senaste uppgifterna är gärningsmannen en uzbekisk
jihadist som lever i Sverige TROTS att asylansökan avslagits.
Han tycks ha finslipat sin jihadism i en av de statsfinansierde
salafistiska moskéerna i Stockholmsområdet...
 
 


 
 
****
 
Stockholm kommer på 1:45 i filmen  


fredag, april 07, 2017

Jihadist mördar judinna i Paris

 
 
 
 
Islamiseringen och därmed antisemitismen ökar ständigt
i Frankrike. Fransmännen upprörs just nu över hur en
ung jihadist i Paris mördade sin judiska granne, en
äldre kvinna, genom att bryta sig in i hennes lägenhet
och kasta ut henne genom fönstret...
Naturligtvis efter att ha skrikit Allahu Akbar !
 
Times of Israel om mordet.
**
New English Review ger en intressant tillbakablick
över islamistisk antisemitism i Frankrike de senaste åren:
 
Israel National News, yesterday had another report of a French Jew murdered by a Muslim neighbor shouting “allahu akbar" as he threw 66 year old Sarah Lucy Halimi off her third floor apartment balcony. There had been an argument and the result was her death at the hands of an irate Jihadi.  This is not the first such incident in Paris or France for that matter, nor was it the first Halimi, a common Jewish Moroccan surname.  There was another Halimi, Ilan, a young French Jew and cell phone salesman who was entrapped, held hostage and tortured by a self-styled Gang of Barbarians and died in January 2006. As to Muslim neighbors killed Jewish ones in Paris, we only have to recall the death of young DJ  Sebastien Selam in 2003. 

Let review the details of the current Halimi murder as reported by Israel National News, before we recall what  happened in 2003, 2006, 2012 and 2015, two  of which were originally reported by our colleague, Nidra Poller.

They tried to cover up the terror:”
Paris police are checking suspicions that a 27-year-old Muslim murdered his Jewish neighbor, Sarah Lucy Halimi, following a confrontation in her apartment.
According to a report in Yediot Aharonot, 66-year-old Halimi was attacked by the terrorist as she slept in her bed. He stabbed her and pushed her from her third-story apartment to her death while shouting “Allahu Akbar.”
Halimi is to be laid to rest today, Thursday, at 11:30 at the Har Hamenuhot cemetery in Jerusalem. Her family asked that the public come and pay final respects.
Halimi was found lifeless on Monday night outside her apartment in Paris. Neighbors told police that, at a late hour of the night, the terrorist ascended to the third floor of the apartment complex, yelled “Allahu Akbar” and acted wildly before pushing Halimi to her death.
During the police investigation, the terrorist asserted that the Koran had commanded him to murder her. He was sent for psychiatric evaluations.
Halimi’s family says the incident was a terror attack and blames police for trying to silence the murder for political reasons related to elections in France.
Sarah Lucy Halimi leaves behind a son who lives in Israel and two daughters who live in France. Her body was flown last night from Paris to Israel and is to be brought today for burial in Jerusalem.
 
On January 11, 2015, following the horrific  Charlie Hebdo and Hyper Kasher Supermarket murders by self-proclaimed Al Qaeda in the Arabian Peninsula and ISIS  inspires, we posted an article on the New English Review/Iconoclast, “Criminal Mindset behind French Jihad Attacks.” We reviewed several prior examples of attacks on French Jews in Paris and  Toulouse over the period from 2003 to 2012 and noted the research on Jihadism among European Muslims based on the pioneering work of Danish psychologist Nicolas Sennels.  

Here were those incidents we chronicled, including the prior Halimi murder:
In Paris in 2003, young Jewish disc jockey Sebastien Selam, a.k.a. DJ Lam.C, was brutally murdered by his childhood friend Adel Amastaibou  in one of the banlieuse.  According to  reports in the Jerusalem Post, Adel Amastaibou took out a long knife and stabbed Sebastien Salem repeatedly in the chest, killing him. He went upstairs to his mother's apartment and told her and then the police when they arrived, "I killed a Jew, and I will go to paradise. Allah made me do it."  Amastaibou  was examined by a panel found mentally ill, confined to a mental hospital,   not brought to trial and released.  Subsequently after denials  of trials  it was discovered that Amastaibou had a rap sheet that included “10 prior violent convictions, including assaulting rabbis, threatening pregnant Jewish women and making Molotov cocktails.” 

Nidra Poller wrote in January 2010:
The ghastly murder and mutilation of Sébastien Selam was committed in the midst of the worst wave of anti-Semitic attacks since WW2. And, it should be noted, in the month of Ramadan. Psychiatric expertise, in Amastaibou’s case, purified murderous Jew hatred into psychotic fantasies detached from reality. But the experts are not alone. Overwhelming pressure to deny the anti-Semitic motive was immediately exerted from all sides. The media, law enforcement, government officials, and Jewish organizations concurred in the cover up. The grieving Selam family was slyly accused of having somehow participated in its own misfortune or suspected of trying to attract sympathy by framing a vulgar criminal act in a noble anti-Semitic narrative. Several lawyers in succession failed to prod law enforcement and the courts into seriously investigating the case.
 [French Lawyer] Axel Metzker when he took over as counsel for the Selam family  found proof that the registered letter informing them that the case was closed had never been delivered. Marked “unknown at this address,” it lay in a pile of neglected mail at the post office. Based on this proof, he pleaded successfully to reopen the case and allow his clients to appeal. This culminated in the January 5, 2010 verdict, which [was] appealed to France’s highest court.
 
In January 2006, Ilan Halimi, a young  Parisian cell phone salesman of Moroccan Jewish origins was lured by a  teenage French Iranian girl, abducted and tortured over a three week period by  the so-called Gang of Barbarians resulting in his death .  Poller described the barbaric  coup de grace of Halimi and what happened to his Muslim tormentors:
 On February 13th Youssouf Fofana, the Brain of the Barbarians, took an emaciated battered Ilan to Ste. Geneviève des Bois, stabbed him in the throat, sprinkled him with inflammable liquid, set him afire, and left him to die by the railroad tracks. Three years later Fofana–along with 27 accessories and accomplices– was tried behind closed doors in juvenile court and was sentenced to “life” in prison, with no possibility of parole in the first 22 years.
 
In 2012, petty criminal and alleged Al Qaeda operative, Mohammed Merah gunned down four French soldiers in  Montauban. He then went to Toulouse where he  killed a Rabbi and three young  Jewish students at the Ozar Hatorah Jewish day school.  The standoff and ultimately killing of Merah  in a  shootout  with police  occurred in Montauban.   Israel Hayom reported that Merah, had been arrested in Israel in 2010.  His family was deep into the Jihadist circle in Toulouse.  A Wall Street Journal article noted:
His mother is married to the father of Sabri Essid, a leading member of the Toulouse radical milieu who was captured in Syria in 2006. Essid and another Frenchman were running an al Qaeda safe house in Syria for fighters going to Iraq. In a 2009 trial that came to be known in the press as "Brothers for Iraq," they and six others were convicted in France of conspiracy for terrorist purposes. Essid was sentenced in 2009 to five years imprisonment. 
 
Merah’s Mother and Sister were arrested by French authorities in April 2014 for support of terrorism and other charges. More than 30 suspects  had been detained by French counterterrorism prosecutors.  Those still under arrest, according to a Jerusalem Post report were: “Abdelkader Merah, the older brother of the killer, Muhammad Mounir Miskine, a friend, and Fetha Malki, the arms supplier. “  Merah’s heinous murder of the Rabbi walking his young children to the Toulouse Jewish school  was the worst anti-Semitic Islamic terrorist murders prior to the Hyper Cacher Paris supermarket killing of four innocent Jewish customers .

We noted  these comments from a December 2014  10 DK News 10 article by Danish psychologist  Nicolas Sennels about why violence is endemic to Muslim culture, ““Psychology: Why Islam creates monsters”:
During numerous sessions with more than a hundred Muslim clients, I found that violence and repetition of religious messages are prevalent in Muslim families.
Muslim culture simply does not have the same degree of understanding of human development as in [Western] societies, and physical pain and threats are therefore often the preferred tool to raise children. This is why so many Muslim girls grow up to accept violence in their marriage, and why Muslim boys grow up to learn that violence is acceptable. And it is the main reason why nine out of ten children removed from their parents by authorities in Copenhagen are from immigrant families. The Muslim tradition of using pain and intimidation as part of disciplining children are also widely used in Muslim schools — also in the West.
[..]
Not only does a traditional Islamic upbringing resemble classical brainwashing methods, but also, the culture it generates cultivates four psychological characteristics that further enable and increase violent behavior.
These four mental factors are anger, self-confidence, responsibility for oneself and intolerance.
 
 


onsdag, april 05, 2017

Blottarimamen i Malmö äntligen dömd 
 
Imam Shahid Mehdi dömdes i veckan äntligen, fem år efter brottet,
för sexuellt ofredande av en ung kvinna i Pildammsparken i Malmö
till ett symboliskt straff på 60 dagsböter.
 
Kvinnan var ute och gick med sin hundvalp när hon mötte en man
som visade sin penis. Mannen greps av en motorcykelpolis kort efter
att kvinnan hade slagit larm. Han pekades direkt ut på platsen. 
Kvinnan har berättat att hennes valp började morra när hon
passerade ett av buskagen i parken. När hon satte sig ner för att koppla
hunden dök blottaren upp ur buskarna framför henne. Han frågade
vad hon och hunden hette. Sedan drog han ned byxorna och visade sin
 erektion. När hon tog hunden i famnen och sprang följde han först efter.
40-åringen döms nu för sexuellt ofredande, en allvarlig kränkning enligt
domen. Att mannen sprungit efter kvinnan är försvårande enligt rätten.
 
Den dömde är den ökände islamistiske imamen Shahid Mehdi, f 1977.
Mehdi var vid brottstidpunkten huvudimam i den islamistiska
Taubamoskéen i Köpenhamn och tillika
rektor för den islamistiska friskolan Iqra
Nörrebro. Han uppges tillhöra ledningen
för Muslimska Brödraskapet i Danmark... 
 
Intressant i sammanhanget:
Shahid Mehdi har tidigare i debatter
hävdat att kvinnor utan hijab (huckle)
"ber om att bli våldtagna".

Läs mera om blottarimamens bravader:

http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/03/en-imam-smyger-i-buskarna.html

http://jihadimalmo.blogspot.se/2013/05/malmos-blottar-imam-i-farten-igen.html

https://petterssonsblogg.se/2017/04/04/imam-blottade-sig-for-kvinna-i-pildammsparken-malmo-doms-till-dagsboter/

***

En lekman kan ju ändå inte annat än uttrycka sin förvåning
över hur ortens monopoltidning i fem år ihärdigt försökt
mörka det inträffade.
Tänk om det handlat om en "vanlig" svensk rektor som
gripits på bar gärning för sexuellt ofredande...
Mediadrevet hade ju inte nöjt sig med mindre än
ett självmord...

Nu nämnde tidningen ifråga inte ens m-ordet.
Inga djuplodande artiklar om imamens medeltida
kvinnosyn och hur den kan utgöra bakgrund till
hans brott.
Inga reportrar som intervjuade gudstjänstbesökare
utanför moskén eller friskolans elever om vad
de får lära sig om hur "syndiga" kvinnor utan
hucklen ska straffas enligt den onde profeten...

Och det beror inte på att tidningen ifråga plötsligt
börjat uppföra sig anständigt. Det handlar bara om
det finns olika grader av yttrandefrihet så fort m-
ordet är inblandat i brottsligheten.
 


söndag, april 02, 2017

Landet där kyrkor rivs och ersätts med moskéer....


 
 
 Att svenska kyrkor rivs och ersätts med moskéer är ännu så
länge ovanligt. Giulio Meotti berättar dock om ett land där
det blivit vardagsmat: Storbritannien...

 
 Londonistan: 423 New Mosques;
500 Closed Churches
 
 
British multiculturalists are feeding Islamic fundamentalism. Muslims do not need to become the majority in the UK; they just need gradually to Islamize the most important cities. The change is already taking place.
 
British personalities keep opening the door to introducing Islamic sharia law. One of the leading British judges, Sir James Munby, said that Christianity no longer influences the courts and these must be multicultural, which means more Islamic. Rowan Williams, the former Archbishop of Canterbury, and Chief Justice Lord Phillips, also suggested that the English law should "incorporate" elements of sharia law.
 
British universities are also advancing Islamic law. The academic guidelines, "External speakers in higher education institutions", provide that "orthodox religious groups" may separate men and women during events. At the Queen Mary University of London, women have had to use a separate entrance and were forced to sit in a room without being able to ask questions or raise their hands, just as in Riyadh or Tehran.
 
"London is more Islamic than many Muslim countries put together", according to Maulana Syed Raza Rizvi, one of the Islamic preachers who now lead "Londonistan", as the journalist Melanie Phillips has called the English capital. No, Rizvi is not a right-wing extremist. Wole Soyinka, a Nobel Laureate for Literature, was less generous; he called the UK "a cesspit for Islamists".
 
"Terrorists can not stand London multiculturalism", London's mayor Sadiq Khan said after the recent deadly terror attack at Westminster. The opposite is true: British multiculturalists are feeding Islamic fundamentalism. Above all, Londonistan, with its new 423 mosques, is built on the sad ruins of English Christianity.
 
The Hyatt United Church was bought by the Egyptian community to be converted to a mosque. St Peter's Church has been converted into the Madina Mosque. The Brick Lane Mosque was built on a former Methodist church. Not only buildings are converted, but also people. The number of converts to Islam has doubled; often they embrace radical Islam, as with Khalid Masood, the terrorist who struck Westminster.
 
The Daily Mail published photographs of a church and a mosque a few meters from each other in the heart of London. At the Church of San Giorgio, designed to accommodate 1,230 worshipers, only 12 people gathered to celebrate Mass. At the Church of Santa Maria, there were 20.
The nearby Brune Street Estate mosque has a different problem: overcrowding. Its small room and can contain only 100. On Friday, the faithful must pour into the street to pray. Given the current trends, Christianity in England is becoming a relic, while Islam will be the religion of the future.
In Birmingham, the second-largest British city, where many jihadists live and orchestrate their attacks, an Islamic minaret dominates the sky. There are petitions to allow British mosques to call the Islamic faithful to prayer on loudspeakers three times a day.
 
By 2020, estimates are that the number of Muslims attending prayers will reach at least 683,000, while the number of Christians attending weekly Mass will drop to 679,000. "The new cultural landscape of English cities has arrived; the homogenised, Christian landscape of state religion is in retreat", said Ceri Peach of Oxford University. While nearly half of British Muslims are under the age of 25, a quarter of Christians are over 65. "In another 20 years there are going to be more active Muslims than there are churchgoers," said Keith Porteous Wood, director of the National Secular Society.
 
Since 2001, 500 London churches of all denominations have been turned into private homes. During the same period, British mosques have been proliferating. Between 2012 and 2014, the proportion of Britons who identify themselves as Anglicans fell from 21% to 17%, a decrease of 1.7 million people, while, according to a survey conducted by the respected NatCen Social Research Institute, the number of Muslims has grown by almost a million. Churchgoers are declining at a rate that within a generation, their number will be three times lower than that of Muslims who go regularly to mosque on Friday.
 
Demographically, Britain has been acquiring an increasingly an Islamic face, in places such as Birmingham, Bradford, Derby, Dewsbury, Leeds, Leicester, Liverpool, Luton, Manchester, Sheffield, Waltham Forest and Tower Hamlets. In 2015, an analysis of the most common name in England showed it was Mohammed, including spelling variations such as Muhammad and Mohammad.
 
Most important cities have huge Muslim populations: Manchester (15.8%), Birmingham (21.8%) and Bradford (24.7%). In Birmingham, the police just dismantled a terrorist cell; there is also a greater probability that a child will be born into a Muslim family than into a Christian one. In Bradford and Leicester, half the children are Muslim. Muslims do not need to become the majority in the UK; they just need gradually to Islamize the most important cities. The change is already taking place. "Londonistan" is not a Muslim majority nightmare; it is a cultural, demographic and religious hybrid in which Christianity declines and Islam advances.


Thousands of Muslims participate in a public outdoor prayer service in Birmingham, England, on July 6, 2016. (Image source: Ruptly video screenshot)


According to Innes Bowen, writing in The Spectator, only two of the 1,700 mosques in Britain today follow the modernist interpretation of Islam, compared with 56% in the United States. The Wahhabis control six percent of mosques in the UK, while the fundamentalist Deobandi control up to 45%. According to a survey from the Knowledge Center, a third of UK Muslims do not feel "part of British culture."
 
London is also full of sharia courts. There are officially 100. The advent of this parallel judicial system has been made possible thanks to the British Arbitration Act and the system of Alternative Dispute Resolution. These new courts are based on the rejection of the inviolability of human rights: the values ​​of freedom and equality that are the basis of English Common Law.
British personalities keep opening the door to introduce sharia. One of Britain's leading judges, Sir James Munby, said that Christianity no longer influences the courts and these must be multicultural -- which means more Islamic. Rowan Williams, the former Archbishop of Canterbury, and Chief Justice Lord Phillips also suggested that British law should "incorporate" elements of sharia law. The British cultural establishment is rapidly capitulating to Islamic fundamentalists in accepting their demands.
 
British universities are also advancing Islamic law. The official guidelines of the university, "External speakers in higher education institutions", published by Universities UK, provide that "orthodox religious groups" may separate men and women during events. At Queen Mary University of London, women had to use a separate entrance and were forced to sit in a room without being able to ask questions or raise their hands -- as in Riyadh or Tehran. The Islamic Society at the London School of Economics held a gala, in which women and men were separated by a seven-meter panel.
After the attack on the French satirical magazine Charlie Hebdo, the head of MI6, Sir John Sawers, recommended self-censorship and "some restraint" in discussing Islam. The British ambassador in Saudi Arabia, Simon Collis, converted to Islam and completed the pilgrimage to Mecca, the hajj. He now calls himself Haji Collis.
 
What will be next?
Giulio Meotti, Cultural Editor for Il Foglio, is an Italian journalist and author.